Ventelister

Alle boliger i KAB-fællesskabet udlejes via forskellige ventelister. Du skal være 15 år for at kunne blive skrevet på venteliste til en almen bolig, og 18 år for at kunne flytte i egen bolig.

Læs mere om, hvordan du kommer på venteliste

Priser

Du betaler et gebyr for at blive skrevet op på venteliste og herefter et årligt gebyr. Hvis du ikke betaler det årlige gebyr, bliver du slettet fra ventelisten.

Se priserne for ventelister og gebyrer

Tildeling af bolig

KAB har ikke akut-lister. Du kan henvende dig til din kommune, hvis du har et virkeligt akut boligproblem – måske kan de hjælpe dig?

Der er mulighed for at få fortrinsret til en ledig bolig, hvis du f.eks. er i arbejde eller under uddannelse.

Læs mere om fleksibel udlejning

Ventetider

Alle ventetider fremgår af oplysningerne under de enkelte boligafdelinger i boligsøgningen.

Vi oplyser særskilt om afdelinger, hvor der er boliger til udlejning nu.

Særlige udlejningsregler for Tårnby Kastrup Boligselskab

Ventelisten Bolignøglen

Kan jeg skrives op til boligorganisationens boligafdelinger via Bolignøglen? Ja, du kan blive skrevet op til boliger i Tårnby Kastrup Boligselskab via fællesventelisten Bolignøglen, der administreres af KAB.
Fleksibel udlejning
Er der fleksibel udlejning i boligorganisationen så jeg kan få en bolig hurtigere, hvis jeg kan opfylde kravene? Ja, i Tårnby Kastrup Boligselskab er der indgået aftale om fleksibel udlejning med Tårnby Kommune.Se kommunens regler
Fortrinsret for husstande med børn
Er der fortrinsret for husstande med børn? Nej, der er ingen fortrinsret til lejligheder over en bestemt størrelse.
Intern venteliste
Hvilke krav er der til fortrinsret via intern venteliste? Du skal have boet 2 år i din nuværende bolig, før du kan få fortrinsret til en bolig enten i din egen boligafdeling, i andre boligafdelinger eller i andre boligorganisationer.Læs mere om intern venteliste
Fortrinsret hvis du bor i en ungdomsbolig eller en ældrebolig
Hvilke krav er der til fortrinsret for beboere i ungdoms- eller ældreboliger? Du kan ikke få fortrinsret, hvis du bor i en ungdoms- eller ældrebolig i Tårnby Kastrup Boligselskab.
Fortrinsret ved skilsmisse eller brudte parforhold
Er der fortrinsret til en bolig, hvis mit forhold går i stykker, eller jeg bliver skilt? Ja, der er fortrinsret via intern venteliste ved skilsmisse eller brudt parforhold.
Boliggarantibevis
Kan jeg købe Boliggarantibevis? Ja, du kan købe et boliggarantibevis, hvis du ønsker at beholde retten til en bolig i din boligafdeling, selvom du flytter.Læs mere om boliggarantibeviset
Bytte af bolig
Hvilke krav er der til at bytte bolig? Du skal have boet mindst 2 år i din bolig, før du må bytte bolig.
Beboermaksimum
Er der indgået aftale med kommunen om beboermaksimum? Nej, der ingen aftale mellem Tårnby Kommune og Tårnby Kastrup Boligselskab om beboermaksimum.
Kommunal godkendelse
Skal kommunen godkende, om jeg kan få en bolig? Der er ikke krav om kommunal godkendelse i Tårnby Kastrup Boligselskab.
Udlejningsmodel
Hvordan bliver de ledige boliger fordelt? Ledige boliger i Tårnby Kastrup Boligselskab fordeles til boligsøgende efter udlejningsmodel A.Læs mere om vores udlejningsmodeller