TKB Kundecenter

Kundeservice, fejl og mangler i boligen
Til jeres orientering er vi fortsat hårdt ramt af sygdom på kontoret.

For at kunne opretholde en tilfredsstillende beboerbetjening vil telefonerne i åbningstiden frem til udgangen af april blive betjent af Belfore Vagttelfon, som vil give beboerhenvendelser videre til driften. Det er således vores forventning, at beboerne ikke vil opleve en forringet service i forhold til telefonbetjeningen. På mandag den 11. april er vi nødsaget til at aflyse åbningstiden.

Åbningstider for Personlig henvendelse I kundecentret på Tårnbyvej 51
Mandag kl. 15.00 – 17.00
Torsdag kl. 09.00 – 11.00

Åbningstider for Telefonisk henvendelse
Mandag, Onsdag og Fredag kl. 09.00 – 11.00
Telefon 32 50 28 46

Send e-mail til TKB Kundecenter’s hovedpostkasse
Brug denne email tkb@tkb-bolig.dk, hvis du har generelle spørgsmål eller kommentarer til TKB Kundecenter. Jo mere information du kan give, jo nemmere er det at besvare din henvendelse.