Organisationsbestyrelsen

Tårnby Kastrup Boligselskab
c/o KAB BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION
Vester Voldgade 17
1552 København V
CVR-nummer: 24173917

Bo Quist Besser
Formand
tkb.org@tkb-bolig.dk

Lisa Fomsgaard Nielsen
Kundechef
lisfo@kab-bolig.dk

Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning:
 • Formand Bo Quist Besser (På valg 20121) Allégården
 • Næstformand Kirsten Haugaard (På valg 2020) Allégården
 • Medlem Jytte Dræby (På valg 2020) Allégården
 • Kasserer Susanne Bech Uldahl (På valg 2021) Kastrupvænge
 • Medlem Anette M. E. Jensen (På valg 2020) Thyges Gård
 • Medarbejderudpeget Jørgen Juul (På valg 2021)
 • Kommunalt udpeget Lilly Helsten (På valg 2021)
 • Suppleant Kim Boch (På valg 2020) Kastrupvænge
 • Suppleant Sara Elgaard (På valg 2020) Thyges Gaard
 • Suppleant Merete Sørensen (På valg 2020) Allégården
 • Suppleant Per Andersen (På valg 2020) Allégården