Organisationsbestyrelsen

Tårnby Kastrup Boligselskab
c/o KAB BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION
Vester Voldgade 17
1552 København V
CVR-nummer: 24173917

Bo Quist Besser
Formand
tkb.org@tkb-bolig.dk

Louise Lind
Kundechef
louli@kab-bolig.dk

Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning:
 • Formand Bo Quist Besser (På valg 2023) Allégården
 • Næstformand Kirsten Haugaard (På valg 2022) Allégården
 • Medlem Per Andersen (På valg 2022) Allégården
 • Kasserer Susanne Bech Uldahl (På valg 2023) Kastrupvænge
 • Medlem Anette M. E. Jensen (På valg 2022) Thyges Gård
 • Medarbejderudpeget Jørgen Juul (På valg 2023)
 • Kommunalt udpeget Lilly Helsten (På valg 2025)
 • Suppleant Kim Boch (På valg 2022) Kastrupvænge
 • Suppleant Kaare Leonhardt (På valg 2022) Thyges Gaard
 • Suppleant Merete Sørensen (På valg 2022) Allégården
 • René Hoffmann (På valg 2022) Allégården